středa 28. března 2012

Černé divadlo Jiřího Srnce

Podle webových stránek je Srnec Theatre prvním Černým divadlem na světě, jehož představení shlédlo již více než 5 milionů diváků ve všech možných zemích. Princip divadla je, že černě oblečení herci s rekvizitami nejsou z hlediska diváka vidět proti černému pozadí. Rekvizity, předměty nebo objekty se tím stávají schopné pohybu a tím pádem jakoby ožívají vlastním osobitým životem.
Na představení jsme tedy byli hodně zvědaví.

Bohužel, první půlka byla dost nudná a ubíhala pomalu. Viděli jsme několik scén jako z minulého století, kdy zajímavé a pohyblivé části v pozadí netrvaly dlouho, a naopak nudné a protáhlé pantomimické scénky v popředí trvaly příliš dlouho. Druhá polovina představení byla trochu lepší, bylo zde i několik vtipných vystoupení, ale většina opět nudila. Například když hráči na housle padá na zem šátek, kterým si podkládá bradu a on ho není schopen ani za pět minut sebrat. Nebo když neposlušný kůň (jinak velmi dobře udělaný) dokola otravuje svého jezdce. Odcházeli jsme mírně zklamaní, čekali jsme mnohem víc.

Žádné komentáře: